חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקיצונים משני הצדדים – מן השוליים למרכז

קורס מקוון
10/06/2024
19:30

שתי התנועות הדתיות-לאומיות – היהודית-ישראלית  והמוסלמית-פלסטינית – ראו בתהליך השלום איום ונאבקו בו בשילוב של כוח פוליטי וחברתי כמו גם באלימות. לא זו בלבד שהן הצליחו במאבקן, אלא שהצלחה זו הובילה אותן להפוך להגמוניה. 

קורס מקוון בן ארבעה מפגשים בין ה-10.6 ועד ל20.6, לפירוט המפגשים ולהרשמה, בסוף העמוד.

הקורס יוצא לפועל בשיתוף פעולה עם הפורום לחשיבה אזורית.

החל משנות התשעים של המאה הקודמת ועד לימינו אנו הלאומיות הדתית הישראלית-יהודית והאסלאמית-פלסטינית כאחד, נעה מהשוליים אל המרכז והפכה להגמוניה החברתית והפוליטית. 

הזהות הדתית-לאומית בישראל מקבלת את הביטוי המובהק ביותר במגזר הציונות הדתית. בחברה הפלסטינית הביטוי המובהק ביותר של לאומיות דתית מתגלם באופן מוסדי דרך תנועת החמאס – הסניף הפלסטיני של תנועת האחים המוסלמים . בצד ההבדלים הברורים בין שני המקרים, בחינה השוואתית ביניהם חושפת גם קווים מקבילים המהווים בסיס להשוואה. מבט השוואתי שכזה מאפשרת לעמוד על השוני כמו גם על קווי הדמיון המקבילים בין החשיבה הלאומית-דתית הפלסטינית-אסלאמית והציונית-דתית. 

במציאות הישראלית הנוכחית, אחרי זוועות ה-7 באוקטובר, עצם ההשוואה עשויה לעורר תמיהה ואף התנגדות. עם זאת, מנקודת מבט אובייקטיבית וחיצונית, השוואה שכזו נתפסת כמובנת מאליה ואף מתבקשת. האדם הדתי היהודי והמוסלמי בארץ הקודש מכסה את הראש והגוף באופן דומה, את פני הגבר מעטר זקן עבות וראש האשה הנשואה עטוי מטפחת. הוא מחזיק באמונה שהאל האחד בחר דווקא בקבוצה הלאומית-דתית שאליה הוא משתייך, שדווקא לקבוצה שלו הבטיח האל את אותה כברת הארץ, במרכזה של ארץ קדושה ומובטחת זו ניצב אותו מקום קדוש. 

ניתן להצביע על קווי דמיון בדפוסי המחשבה ובהצדקות התיאולוגית והאידיאולוגית המבססות את הרעיון הדתי-לאומי בין שני המקרים. בצד הבדלים ברורים, ישנם קווי דמיון גם בתהליך ההתמסדות, ההתבססות והפוליטיזציה. לבסוף ישנם קווי דמיון מקבילים גם בחתירה להגמוניה חברתית ופוליטית בתוך התנועה הלאומית ובמסגרת מנגנוני המדינה בתגובה לאותם התהליכים ההיסטוריים. 

כמובן ששני הצדדים שונים מאוד בפרטים ובנסיבות, אך למעשה שתי התנועות הדתיות-לאומיות הללו, אשר נתפסות כתשליל מוחלט זו של זו, מחברות את הרעיון הדתי והלאומי ושואפות להגמוניה באמצעות שילוב של אלימות ופוליטיקה באופן שהוא מקביל ואולי אף דומה.

הקורס מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי, אשר אושרה בדצמבר 2021 במכון למדע המדינה בפריז (Science Po), ואשר נכתבה תחת הנחייתם האקדמית של פרופסור יצחק רייטר ופרופסור אלן דיקהוף (Alain Dieckhoff). בעבודה זו ערכתי השוואה שיטתית ומקיפה בין המעבר של הלאומיות הדתית היהודית-ישראלית ושל זו המוסלמית-פלסטינית מן השוליים אל ההגמוניה החברתית והפוליטית.

בצד ההבדלים המהותיים והברורים בין הציונות הדתית לחמאס, בין היהדות לאסלאם ובין ישראלים לפלסטינים, בחינה השוואתית של מהלך זה נוגעת ישירות גם בקווי הדמיון שבין שתי התנועות המקדשות את הלאומיות ואשר עבורן הדת והפוליטיקה חד הן. במילים פשוטות, יש בינינו הרבה יותר קווי דמיון ממה שרובנו מוכנים להודות. 

השוואה זו הינה בעלת ערך רב למציאות חיינו הנוכחית בכך שתעמוד על הדמיון והשוני שבין שתי התנועות הלאומיות-דתיות הללו. 

אני מציע קורס מקווה בן ארבעה מפגשי זום של שעה וחצי במהלכם נפרק את ההשוואה הזו למרכיביה ואשר נכנס בעובי הקורה.

פירוט המפגשים:

  1. היסודות הדתיים של התנועה הלאומית 10.6
  2. התבססות הלאומיות הדתית – רעיונות ומוסדות 13.6
  3. השוואה תמטית: עם נבחר, ארץ מובטחת, עיר קדושה, מיתוס אוטוכטוניות (ילידיות), אינטלקטואלים או פולמוסנים ועוד. 17.6
  4. חתירה להגמוניה ודנימיקה של הקצנה. 20.6
לרישום מלאו הפרטים בטופס ונחזור אליכם
דילוג לתוכן